Παράταση Προθεσμίας – Ανοιχτό Κάλεσμα – APW2020 Photo Exhibition

OPEN CALL: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, 23:59

 

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον όρο «διαθεματικότητα» διαφορετικά από τον διπλανό του. Τυπικά πρόκειται για μια προσέγγιση που στόχο έχει τη διεύρυνση της μονοδιάστατης οπτικής της ταυτότητας. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι;

Έκθεση με θέμα τη «διαθεματικότητα» διοργανώνεται στο χώρο της Τεχνόπολης με επιμελήτριες τις Βέρα Αντωνάκη και Δήμητρα Χρυσοστομίδου, στο πλαίσιο του Athens Pride Week 2020. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Ανοιχτό κάλεσμα σε φωτογράφους και δημιουργούς που χρησιμοποιούν το μέσο της φωτογραφίας, να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως και τις 20 Ιουλίου 2020.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν φωτογραφικό υλικό συνοδευόμενο από ένα κείμενο έως και 50 λέξεων, στο οποίο θα επεξηγούν τη σκέψη τους. Κάθε πρόταση θα έχει ένα τίτλο και θα περιλαμβάνει μια ενότητα έως και 10 φωτογραφιών, σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Μαζί με την περιγραφή και τις φωτογραφίες, οι καλλιτέχνες θα πρέπει να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία ( όνομα, επώνυμο, e-mail, website[εάν υπάρχει], εργασία,  εθνικότητα, τηλέφωνο).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό θα πρέπει να αποσταλεί υπό μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip, dmg, sitx, sit, tar ή rar, το μέγεθός του οποίου να μην υπερβαίνει τα 30MB.

Οι εικόνες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
Tύπος αρχείων: jpg

Διαστάσεις: 300dpi 50cm η μεγάλη πλευρά 

Όνομα αρχείων: Η ονομασία των ψηφιακών αρχείων θα πρέπει να φέρει το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τον αύξοντα αριθμό της εικόνας (π.χ.:lastname_01.jpg, lastname_02.jpg).

Το e-mail υποβολής προτάσεων είναι:
[email protected] 

Μετάβαση στο περιεχόμενο