Επιτροπή Athens Pride

Η Οργανωτική Επιτροπή του Athens Pride ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Athens Pride έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα που γίνεται κάθε χρόνο.  Η Ο.Ε. αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Athens Pride και αποφασίζει για οτιδήποτε απαιτείται για την άρτια διεξαγωγή του Φεστιβάλ. Η Ο.Ε. με τη σύσταση της κάθε χρόνο, απευθύνει κάλεσμα στις LGBTQI οργανώσεις, προκειμένου να συναποφασιστεί η θεματική του εκάστοτε Athens Pride. Αφού αποφασιστεί η θεματική, η Επιτροπή απευθύνει νέο κάλεσμα για τη συμμετοχή εκπροσώπων από LGBTQI οργανώσεις και συλλογικότητες στην Πολιτική Ομάδα του Athens Pride. Σκοπός της εν λόγω ομάδας είναι να διαμορφώσει τον πολιτικό λόγο του Athens Pride και να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα και οι θέσεις της κοινότητας για θέματα που την αφορούν επικοινωνούνται με ορθό τρόπο. Η λειτουργία της Πολιτικής Ομάδας ορίζεται από εσωτερικό κανονισμό και η θητεία των μελών της είναι ετήσια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο