Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των LGBT δικαιωμάτων στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες

20/02/2010

Το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι υποψήφιες χώρες που  επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή  Ένωση πρέπει να παρέχουν πραγματική προστασία των ΛΟΑΤ μειονοτήτων. 
 
Η επιβεβαίωση ήρθε, καθώς το κοινοβούλιο ενέκρινε εκθέσεις σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Τουρκίας. 
 
Στις τρεις υποψήφιες χώρες υπενθυμίζεται ότι η προστασία όλων των μειονοτήτων είναι μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Είμαι  ευτυχής που οι τροπολογίες  μας υπέρ των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων  στις εκθέσεις προόδου για  την ΠΓΔΜ και την Κροατία  εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο," δήλωσε σήμερα το  βράδυ η Ulrike Lunacek ευρωβουλευτής και συν-πρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα ΛΟΑΤ.

"Έχουμε  επανέλαβε ότι τα κριτήρια  κατά των διακρίσεων πρέπει  να εφαρμόζονται στις υποψήφιες  χώρες, και ο Stefan Füle, Επίτροπος για τη Διεύρυνση, μας επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στο θέμα αυτό. Βασιζόμαστε στις εργασίες της Επιτροπής στον τομέα αυτό για να διασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά στην περιοχή της Ευρώπης. " 
 
Ο άλλος συν-πρόεδρος, Michael Cashman, δήλωσε ότι τα κριτήρια της ένταξης είναι "ξεκάθαρα". 
 
"Οι μειονότητες πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 της Συνθήκης-και αυτό περιλαμβάνει και τον σεξουαλικό προσανατολισμό», είπε. 
 
"Αυτό δεν είναι ένα μενού à la carte: βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα είμαστε αυστηροί στην εφαρμογή του."

Η έκθεση για την Κροατία εκφράζει την  ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την de facto απαγόρευση του Pride στο Ζάγκρεμπ το 2009, και καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει αποτελεσματικά και να ενισχύσει την προστασία κατά των διακρίσεων.

Η έκθεση σχετικά με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εκφράζει τη λύπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι η προτεινόμενη νέα νομοθεσία κατά των διακρίσεων δεν καλύπτει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου ως λόγους διακρίσεων, και καλεί την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τους νόμους για την καταπολέμηση των διακρίσεων με τα κοινοτικά πρότυπα.

Τέλος, η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας εφιστά την προσοχή στις ανεπάρκειες του τουρκικού ποινικού κώδικα, ο οποίος επιτρέπει τη συστηματική δίωξη των ΛΟΑΤ μειονοτήτων και τον περιορισμό της ελευθερίας του συνέρχεσθαι.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο