Διπλωματική Δήλωση

07/06/2013

“Στο πλαίσιο μιας κοινής πρωτοβουλίας μεταξύ πολλών πρεσβειών στην Αθήνα, παρέχουμε την υποστήριξή μας στην παρέλαση υπερηφάνειας, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 8 Ιουνίου 2013. Η υποστήριξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αποφασιστικής δράσης των χωρών μας υπέρ του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των LGBT ατόμων και της καθολικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους της και τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται περισσότερο σε αυτόν τον αγώνα, οι χώροι μας συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται κατά της στιγματοποίησης και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Οι χώρες μας στηρίζουν, στο πλαίσιο αυτό, τις αποφασιστικές προσπάθειες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ΜΚΟ, των οποίων η κινητοποίηση είναι θεμελιώδους σημασίας σε αυτόν τον αγώνα.”

Η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Γερμάνια και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποστηρίζουν τις ιδέες που εκφράζονταιστην παρούσα ανακοίνωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο