Όροι Χρήσης

23/11/2009

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία « Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – (Athens Pride) Άθενς Πράιντ», μέσω του δικτυακού τόπου της, athenspride.eu, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως, να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της. Η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Για το λόγο αυτό η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Athens Pride συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί.
  Εγγραφή μελών / Δεοντολογία χρηστών Οι χρήστες  που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στις υπηρεσίες του athenspride.eu, θα πρέπει να παρέχουν ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Το περιεχόμενο  που αναρτά ο κάθε χρήστης (π.χ. μέσω ιστολογίων, σχολίων – ‘Blogs’) παραμένει  στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού  ή νομικού προσώπου από το οποίο  προέρχεται. Συνεπώς, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του athenspride.eu. Όλως ενδεικτικώς, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του athenspride.eu για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους ή παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιαδήποτε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιονδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του athenspride.eu. Το athenspride.eu. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες – μέλη του. Οι χρήστες/τριες – μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι το athenspride.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/τριες – μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Εκτός των  ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του athenspride.eu (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σημάτων, σχεδίων, κειμένων) οι παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα των αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του athenspride.eu ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που το έχουν παραχωρήσει στο athenspride.eu με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω  περιεχόμενο προστατεύεται από  τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής  Ιδιοκτησίας, σημάτων, κλπ. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών των δεδομένων δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το athenspride.eu, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά  προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται  στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των  αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και  βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες/τριες – μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του athenspride.eu.
  Περιορισμός ευθύνης Δικτύου Δεδομ ένης της φύσης και του όγκου  του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και  της περίπτωσης αμέλειας, το athenspride.eu δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του athenspride.eu  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του athenspride.eu παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το athenspride.eu αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης,  σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το athenspride.eu, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.
  Συνδέσεις (links) προς άλλα sites Το athenspride.eu δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το athenspride.eu σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  Ψηφοφορίες – Έρευνες Το athenspride.eu παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε διάφορα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το athenspride.eu για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το athenspride.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το athenspride.eu καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Το athenspride.eu παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες πάνω σε διάφορα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτηματολογίων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το athenspride.eu για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις, στάσεις και απόψεις των χρηστών/μελών σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που ερευνάται. Το athenspride.eu διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το athenspride.eu καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην έρευνα και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της έρευνας. Η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται ανώνυμα, χωρίς τη συλλογή προσωπικών στοιχείων πέρα από τη διεύθυνση IP.
  Προσωπικά Δεδομένα Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και  τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( ν. 2472/1997, π.δ. 207/1998, π.δ. 79/2000 και αρ. 8 ν. 2819/2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( οδ. 95/46/ΕΚ και οδ. 97/66/ΕΚ ).
  Cookies / Διευθύνσεις ΙΡ Το athenspride.eu μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του athenspride.eu. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του athenspride.eu και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του athenspride.eu είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης – χρήστης του athenspride.eu μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του athenspride.eu, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρή] ]>

Μετάβαση στο περιεχόμενο