Δύο άτομα είναι καθισμένα σε έναν πράσινο καναπέ, ενώ μπροστά από το ένα αχνοφαίνονται τα σχοινιά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο