Με‌ ‌φίλτρο‌ ‌ψυχρών‌ ‌μωβ‌ ‌τόνων‌ ‌απεικονίζεται σε‌ ‌έντονο‌ ‌κοντινό‌ ‌το‌ ‌κομμάτι‌ ‌του‌ ‌σώματος‌ ‌ενός‌ ‌ατόμου‌ ‌από‌ ‌το‌ ‌τέλος‌ ‌του‌ ‌σαγονιού‌ ‌εώς‌ ‌το‌ ‌στέρνο‌ ‌του.‌ ‌Έχει‌ ‌φορά‌ ‌λίγο‌ ‌προς‌ ‌τα‌ ‌δεξιά‌ ‌για‌ ‌να‌ ‌τονίζονται‌ ‌οι‌ ‌πόροι‌ ‌και‌ ‌οι‌ ‌ελιές‌ ‌που‌ ‌βρίσκονται‌ ‌διάσπαρτα‌ ‌αλλά‌ ‌και‌ ‌ένα‌ ‌σημάδι‌ ‌ερυθρώτητας‌ ‌του‌ ‌δέρματος‌ ‌με‌ ‌ακανόνιστο‌ ‌σχήμα‌ ‌στο‌ ‌κέντρο‌ ‌κάτω‌ ‌από‌ ‌τον‌ ‌λαιμό.‌ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο