Συμμετοχή Οργανώσεων στο Athens Pride 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ATHENS PRIDE 2019

Οι ομάδες-οργανώσεις-συλλογικότητες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο φετινό Athens Pride με περίπτερο στην πλατεία,  με άρμα ή μπλόκ στην παρέλαση και χαιρετισμό απο την κεντρική σκηνή, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση:

(Χαιρετισμό μπορούν να απευθύνουν απο την σκηνή του Athens Pride ΜΟΝΟ οι LGBTQI ομάδες-οργανώσεις-συλλογικότητες)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 31 Μαΐου. 

Athens Pride

Σάββατο 8 Ιουνίου

Πλατεία Συντάγματος

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Athens Pride 2019.


Υπεύθυνη δήλωση

1) Ως ομάδα/οργάνωση/συλλογικότητα/εταιρία (την οποία και εκπροσωπώ ως προς την αίτηση αυτή), δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας 2019 που θα λάβει χώρα στις 8 Ιουνίου 2019 στην πλατεία Συντάγματος και δεσμεύομαι για την παρουσία μας από τις 11:00 το πρωί μέχρι το πέρας του φεστιβάλ, μέσα στα πλαίσια του χώρου – περιπτέρου, όπως αυτός μας υποδειχτεί από την γραμματεία του Athens Pride εκείνη την ημέρα.

2) Γνωρίζω ότι η συμμετοχή είναι €20 για άτυπες ομάδες ή οργανώσεις χωρίς μόνιμο προσωπικό, €50 για οργανώσεις με μόνιμο προσωπικό έως 5 άτομα, €70 για οργανώσεις με μόνιμο προσωπικό έως 20 άτομα, €90 για οργανώσεις με μόνιμο προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Τα παραπάνω ποσά είναι δωρεά στο Athens Pride και πρέπει να καταβληθούν μέχρι και το πρωί της 8ης Ιουνίου 2019, πριν την παραλαβή του χώρου – περιπτέρου. Για τα πολιτικά κόμματα / κομματικές νεολαίες / οργανώσεις με κομματικό χαρακτήρα κτλ, το ύψος της δωρεάς ανέρχεται στα €100.

3) Γνωρίζω ότι πριν από την αποχώρησή μου από το φεστιβάλ, οφείλω να παραδώσω με όποιον τρόπο μου υποδειχθεί κατά την άφιξή μου, τον εξοπλισμό που συνοδεύει τον χώρο – περίπτερό μου. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, το Athens Pride διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση.

4) Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται η διανομή υλικού που δεν αφορά άμεσα την ομάδα/οργάνωση/συλλογικότητα μας, όπως επίσης δεν επιτρέπεται η πώληση αντικειμένων ή η χρήση των περιπτέρων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη γραπτή συνεννόηση/άδεια από το Athens Pride.

5) Γνωρίζω το ισχύον νομικό πλαίσιο (όσον αφορά δωρεές και πάσης φύσεως συναλλαγές) και θα το σεβαστώ κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Το Athens Pride δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Το Athens Pride διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς άρνησης συνεργασίας ή να μην επιτρέψει συγκεκριμένες δραστηριότητες, σε περίπτωση όπου κριθεί ότι αντιτίθενται στους σκοπούς και τον χαρακτήρα του Φεστιβάλ.

 

Επικοινωνία με το Athens Pride

Για διευκρινίσεις, παρατηρήσεις ή απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μαρία Λάππα στο τηλ 6974805443 ή μέσω mail στο [email protected]

    Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Athens Pride 2019

    Επιθυμώ τη συμμετοχή της ομάδας/οργάνωσης/συλλογικότητας στην παρέλαση του Athens Pride με δικό μας group. (απαραίτητο)

    Μετάβαση στο περιεχόμενο